Oznámení Biuro posiada do sprzedania

Biuro posiada do sprzedania

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Biuro posiada do sprzedania kto nadzoruje stowarzyszenia i obowiązki bilansowe i podatkowe złączone z zamknięciem roku (inwentaryzacja, złączenie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe). Dużo uwagi poświęcono także problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych również obowiązkom sprawozdawczym. W osobnym rozdziale skryba przedstawił reguły rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Nabídka:

  • stowarzyszenia jaki to sektor - http://umowy.kadry-ksiazki.pl/prawo-o-stowarzyszeniach/w-osobnym-rozdziale-skryba-przedstawil-zasady-rachunkowosci.html
Kontakt: Daniel, Płock, tel. 6388607509, email: wdaniel_o7@poczta.pl
Datum přidání: 25-12-2019