Oznámení Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Nabídka:

Kontakt: Joanna, Łomża, tel. 6930114481, email: joanna-z1964@onet.pl
Datum přidání: 08-03-2020