Oznámení Czy ktoś kupi KPC

Czy ktoś kupi KPC

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian 2019 na naszej stronie przeznaczony jest szczególnie dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych także na rzecz notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny na rzecz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych dodatkowo studentów, a podobnie na rzecz osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i aspekt ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog Komentarz Książka Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego 2019 na naszej stronie przeznaczony jest zwłaszcza dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych także studentów, a zarówno dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja mając na uwadze na swoją obszerność i profil ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się zwłaszcza do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezwykle istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729 odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezmiernie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Nabídka:

Kontakt: Rafał, Ostrów Wielkopolski, tel. 7633552941, email: grafał.o483@gazeta.pl
Datum přidání: 18-03-2020