Oznámení Do sprzedania mam książki z prawa

Do sprzedania mam książki z prawa

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu cywilnego uwzględnia najświeższy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, między innymi przez ustawy: - z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks społeczny również niektórych innych ustaw dotyczącego skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz 1104). Celem innowacyjnych rozwiązań jest przede wszystkim skrócenie podstawowych terminów przedawnienia poprzez wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe dodatkowo roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata

Nabídka:

Kontakt: Aurelia, Skarżysko-Kamienna, tel. 7889501116, email: aurelia.c239@gmail.com
Datum přidání: 13-04-2020