Oznámení Do sprzedania nowe prawo własności

Do sprzedania nowe prawo własności

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Ustawa, mając na uwadze na jej szczególny przedmiot, jakim jest zdefiniowanie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest w tym miejscu wyjątkiem i jakże pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednak praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co także potwierdza nieco bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi żywioł zbioru artykułów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma natura cywilno-prawny, jednakże jej funkcjonowanie, wiąże się dodatkowo z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Nabídka:

Kontakt: Max, Radom, tel. 6792905289, email: maxm473@gazeta.pl
Datum přidání: 06-02-2020