Oznámení Holter Ciśnienia

Holter Ciśnienia

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Prezentujemy Wam sklep medyczny z różnego rodzaju wyrobami medycznymi. Oprócz sprzedaży wyrobów medycznych prowadzimy również ich naprawę. Zatrudniamy techników z uprawnieniami do napraw sprzętu i aparatury. Dodatkowym naszym plusem, który posiadamy jest możliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Nasz personel często uczestniczy w kursach organizowanych przez wytwórców, które poszerzają wiedzę oraz umiejętności naszych pracowników. Euro-Medical - Badanie wykonywane za pomocą Holtera ciśnieniowego umożliwia wykonanie dużej liczby pomiarów w ciągu doby. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego spadkuobniżenia} ciśnienia, co ma duży wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa powstania powikłań w przyszłości. Holter ciśnieniowy umożliwia poprawną ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i wyników leczenia inwazyjnego. Euro-Medical atrakcyjne/]niskie ceny aparatury medycznej.

Nabídka:

Kontakt: Mateusz, Białystok, tel. 6828156444, email: mateusz.l22@o2.pl
Datum přidání: 10-02-2020