Oznámení Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Nejsou k dispozici žádné fotografie
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, wzór uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji innymi słowy korzystania z urządzeń, z jakich emitowany harmider może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nabídka:

Kontakt: Maria, Tarnobrzeg, tel. 7511000986, email: maria-s60@tlen.pl
Datum přidání: 13-03-2020