Oznámení Poprowadzę sprawę karną - kancelaria adwokacka

Poprowadzę sprawę karną - kancelaria adwokacka

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Nauka prawa karnego bada rzeczywiste funkcje (skutki) stosowania prawa karnego. Zjawiska przestępstwa i społecznej na nie reakcji są w taki sposób złożone, iż nie można ich wyjaśnić tylko za pomocą nauk prawnych. Nauką, jaka bada przestępstwo, przestępcę i społeczną reakcję na przestępstwo w sposób niezależny od bieżących uregulowań prawnych, jest kryminologia. W zależności od orientacji naukowej rozróżnia się w kryminologii kierunki: biologiczny i psychospołeczny.

Nabídka:

Kontakt: Witold, Siemianowice Śląskie, tel. 5612632033, email: witold-o1765@gmail.com
Datum přidání: 18-03-2020