Oznámení Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny parcie zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), w który sposób także na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jakże największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Nabídka:

Kontakt: Leo, Opole, tel. 7523569703, email: leo_k802@o2.pl
Datum přidání: 07-12-2019