Oznámení Sporządzę najnowsze PPK

Sporządzę najnowsze PPK

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Plany kapitałowe będą tworzone przez pracodawców z instytucjami finansowymi, które zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne innymi słowy zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego wywiązać się z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał prowadzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a po pewnym czasie przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Nabídka:

Kontakt: Władysław, Ostrów Wielkopolski, tel. 6537557573, email: bwładysław_r52@gmail.com
Datum přidání: 07-12-2019