Oznámení Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana poprzez doświadczonych specjalistów, którzy w detalach i wyczerpująco omawiają zadania związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego także według wzorów MSR/MSSF, w jaki sposób i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy wybitnie w detalach charakteryzują obszary tematyczne powiązane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie także polskich, jak i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w pożyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające także z treści standardów, jakim sposobem i wykładni wydanych poprzez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Nabídka:

Kontakt: Aniela, Świdnica, tel. 6080605546, email: aniela.139@gmail.com
Datum přidání: 21-12-2019