Oznámení Sprzedam co reguluje prawo karne

Sprzedam co reguluje prawo karne

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks zdyscyplinowany Komentarz stanowi drobiazgowe i kompleksowe wyrażenie omowne wszystkich zadań w poruszanej tematyce

Nabídka:

Kontakt: Alicja, Leszno, tel. 7224652141, email: jalicjaf592@interia.pl
Datum přidání: 19-06-2020