Oznámení Sprzedam Orzecznictwo pomoc społeczna

Sprzedam Orzecznictwo pomoc społeczna

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), a więc reagować specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może być powodem wielu nieprawidłowości

Nabídka:

Kontakt: Borys, Jelenia Góra, tel. 5784959702, email: hborys_d788@tlen.pl
Datum přidání: 25-04-2020