Oznámení Sprzedam postępowanie karne nowe

Sprzedam postępowanie karne nowe

Nejsou k dispozici žádné fotografie
W artykule położono ścisk na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, w jaki sposób i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

Nabídka:

  • Postępowanie karne testy - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-postepowanie-karne-pytania-kazusy-tablice-testy-postepowanie-karne-pytania-7993989
  • Proces karny książka - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-meritum-postepowanie-karne-kompleksowe-opracowanie-skomplikowanej-normatywnie-i-podlegajacej-czestym-zmianom-materii-21733
Kontakt: Kajetan, Zamość, tel. 5227802940, email: mkajetan_j552@interia.pl
Datum přidání: 18-03-2020