Oznámení Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Sprzedam książkę kogo dotyczy sprawozdanie finansowe jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – treść i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z aktywności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego dodatkowo odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Nabídka:

Kontakt: Adrianna, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 5603583807, email: oadriannau1660@onet.pl
Datum přidání: 09-12-2019