Oznámení Szkolenie dla pracowników sprzedam

Szkolenie dla pracowników sprzedam

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Zobacz nasze szkolenie. Swoboda przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudnianie obywateli państw z ułożenie ciała UE zezwolenie na pracę, w tym zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, oświadczenie o powierzeniu realizowania pracy; obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Praktyka delegowania do Niemiec i Francji: wykonywanie pracy w zakresie zatrudnienia oraz wykonywanie innej pracy zarobkowej; delegacja wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w zakresie świadczenia usług; pracodawca delegujący a pracownik delegowany w tym na terytorium RP i z terytorium RP; pojęcie pracownika delegowanego w państwie przyjmującym; pracownicy delegowani a pracownicy wysyłani. Przedstawienie i peryfraza regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników pomiędzy państwami członkowskimi UE dyrektywa WE w sprawie delegowania pracowników, komenda UE w sprawie egzekwowania dyrektywy WE, ustawa z dnia o delegowaniu pracowników w zakresie świadczenia usług, projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników dodatkowo planowane przepisy pakietu mobilności. Przedstawienie sposobu delegowania pracowników - porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy opcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; minimalny rozmiar urlopów rocznych; minimalne stawki płacy; warunki wynajmu pracowników, szczególnie poprzez przedsiębiorstwa zatrudniania tymczasowego; zdrowie. Weryfikacja rzeczywistości delegowania także zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika wymóg złożenia przez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w sprawie umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego. Stosowane środki kontrolne także środki dyscyplinujące. Przedstawienie i peryfraza regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia. Zapraszamy na nasza stronę

Nabídka:

Kontakt: Róża, Radomsko, tel. 6716249161, email: róża-1286@interia.pl
Datum přidání: 16-12-2019